Inter-Tyre ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter:
Inter-Tyre
Distrieboulevard 11
4761 RZ Moerdijk
Nederländerna

Webb: www.inter-tyre.nl
E-post: info@inter-tyre.nl
Handelskammare: 23068770

Personuppgifter som vi behandlar
Inter-Tyre behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller eftersom du själv tillhandahåller dem till oss. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar:

Kontaktformulär:

 • Namn
 • Företagets namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Begär inloggning:

 • Personuppgifter
 • Förnamn / Initialer
 • Efternamn
 • Uppgifter om företaget
 • Företagets namn
 • Adress
 • Postnummer
 • Plats
 • Land *
 • VAT-nummer
 • Handelskammare Antal
 • Kontaktuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fax
 • Mobil
 • Webbplats

Inter-Tyre kan inte kontrollera om de angivna personuppgifterna stämmer överens med den person som faktiskt fyller i dem. Vi kan därför inte hållas ansvariga för detta. På din första begäran kommer vi att radera alla dina uppgifter omedelbart.

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar
Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är under 16 år. Såvida de inte har föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke. Vi kan dock inte verifiera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara involverade i sina barns onlineaktiviteter för att undvika att samla in uppgifter om barn utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på info@inter-tyre.nl så kommer vi att radera denna information.

I vilket syfte och på vilken grund vi behandlar personuppgifter
Inter-Tyre behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skicka dig vårt (digitala) nyhetsbrev och/eller reklambroschyr
 • Ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster
 • Inter-Tyre analyserar ditt beteende på webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen och anpassa utbudet av produkter och tjänster efter dina preferenser
 • Om du svarar på en ledig tjänst

På din första begäran kommer Inter-Tyre att radera alla dina uppgifter omedelbart.

Automatiserat beslutsfattande
Inter-Tyre fattar inte, med stöd av automatiserad behandling, beslut i frågor som (i betydande grad) skulle kunna påverka enskilda personer. Detta är beslut som fattas av datorprogram eller system, utan att en person (t.ex. en anställd hos Inter-Tyre) är inblandad.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Inter-Tyre lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka dina uppgifter samlades in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier av) personuppgifter:

 • Anonyma uppgifter, såsom spårningscookies, via Google Analytics, i högst 26 månader. Andra uppgifter som vi samlar in (via kontaktformulär och formulär för begäran om inloggning) raderar vi på begäran.
 • Olika tidsfrister gäller för personuppgifter om arbetssökande. Uppgifterna sparas inom de lagstadgade tidsfristerna.

Delning av personuppgifter med tredje part
Inter-Tyre säljer inte dina uppgifter till tredje part och lämnar endast ut dem om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för dina uppgifter. Inter-Tyre förblir ansvarigt för denna behandling.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder
Inter-Tyre använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone första gången du besöker denna webbplats. Inter-Tyre använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Dessa säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att till exempel dina preferenser kommer ihåg. Dessa cookies används också för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att optimera den. Under ditt första besök på vår webbplats har vi redan informerat dig om dessa cookies och bett om ditt tillstånd att placera dem. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte lagrar cookies. Dessutom kan du också radera all information som tidigare lagrats via dina webbläsarinställningar.

Cookies sätts också på denna webbplats av tredje part, i detta fall Google Analytics.

Visa, ändra eller radera data
Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot Inter-Tyres behandling av dina personuppgifter, och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära att vi skickar de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du anger. Du kan skicka en begäran om inspektion, korrigering, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter till info@inter-tyre.nl. För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. På denna kopia ska du överstryka ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, den sifferserie som finns längst ned på passet), passnummer och BSN-nummer (Citizen Service Number). Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor. Inter-Tyre vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personal Data Authority.

Hur vi skyddar personuppgifter
Inter-Tyre tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig ändring. Om du har intrycket att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta oss på info@inter-tyre.nl.