Společnost Inter-Tyre je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Inter-Tyre
Distrieboulevard 11
4761 RZ Moerdijk
Nizozemsko

Web: www.inter-tyre.nl
E-mail: info@inter-tyre.nl
IČO: 23068770

Osobní údaje, které zpracováváme
Společnost Inter-Tyre zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby a/nebo nám je sami poskytujete. Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme:

Kontaktní formulář:

 • Název
 • Jméno společnosti
 • Emailová adresa
 • Telefoonnummer

Žádost o přihlášení:

 • Osobní údaje
 • Křestní jméno / iniciály
 • Příjmení
 • Údaje o společnosti
 • Jméno společnosti
 • Adresa
 • Poštovní směrovací číslo
 • Umístění
 • Země *
 • DIČ
 • IČO
 • Kontaktní údaje
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Fax
 • Mobilní
 • Webové stránky

Společnost Inter-Tyre nemůže zkontrolovat, zda zadané osobní údaje odpovídají osobě, která je skutečně vyplnila. Proto za ně nemůžeme nést odpovědnost. Na vaši první žádost všechny vaše údaje neprodleně vymažeme.

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme
Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let. Pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se podíleli na online aktivitách svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez takového souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese info@inter-tyre.nl a my tyto údaje vymažeme.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje
Společnost Inter-Tyre zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Zasílání našeho (digitálního) zpravodaje a/nebo reklamní brožury.
 • Telefonování nebo zasílání e-mailů, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb.
 • Společnost Inter-Tyre analyzuje vaše chování na webových stránkách s cílem zlepšit webové stránky a přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašim preferencím.
 • Pokud odpovíte na volné pracovní místo

Na základě vaší první žádosti společnost Inter-Tyre okamžitě odstraní všechny vaše údaje.

Automatizované rozhodováníInter-Společnost Tyre nerozhoduje o věcech, které by mohly (významně) ovlivnit jednotlivce, na základě automatizovaného zpracování. Jedná se o rozhodnutí, která jsou činěna počítačovými programy nebo systémy, aniž by se na nich podílela osoba (např. zaměstnanec společnosti Inter-Tyre).

Jak dlouho uchováváme osobní údaje
Společnost Inter-Tyre neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k naplnění účelů, pro které byly vaše údaje shromážděny. Pro následující (kategorie) osobních údajů používáme následující doby uchovávání:

 • Anonymní údaje, jako jsou sledovací soubory cookie, prostřednictvím služby Google Analytics po dobu maximálně 26 měsíců. Ostatní údaje, které shromažďujeme (prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře žádosti o přihlášení), mažeme na požádání.
 • Na osobní údaje uchazečů o zaměstnání se vztahují jiné lhůty. Údaje jsou uchovávány v rámci zákonných lhůt.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami
Společnost Inter-Tyre neprodává vaše údaje třetím stranám a poskytuje je pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje naším jménem, uzavíráme smlouvu o zpracování, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Společnost Inter-Tyre zůstává za toto zpracování odpovědná.

Soubory cookie nebo podobné techniky, které používáme
Společnost Inter-Tyre používá funkční, analytické a sledovací soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě těchto webových stránek. Společnost Inter-Tyre používá soubory cookie s čistě technickou funkcí. Ty zajišťují správné fungování webových stránek a například zapamatování vašich preferencí. Tyto soubory cookie se rovněž používají k zajištění správného fungování webových stránek a k jejich optimalizaci. Již při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás o těchto souborech cookie informovali a požádali vás o souhlas s jejich umístěním. Soubory cookie můžete odmítnout nastavením internetového prohlížeče tak, aby přestal ukládat soubory cookie. Kromě toho můžete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče také vymazat všechny dříve uložené informace.

Soubory cookie jsou na těchto webových stránkách nastaveny také třetími stranami, v tomto případě službou Google Analytics.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Máte také právo odvolat svůj případný souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Inter-Tyre a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nás můžete požádat o zaslání osobních údajů, které o vás uchováváme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi určené organizaci. Žádost o kontrolu, opravu, výmaz, přenos osobních údajů nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na adresu info@inter-tyre.nl. Abychom se ujistili, že žádost o nahlédnutí jste podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii dokladu totožnosti. V této kopii začerněte svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, pás čísel ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo občanského průkazu (BSN). Je to z důvodu ochrany vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů. Společnost Inter-Tyre by vás také ráda upozornila, že máte možnost podat stížnost vnitrostátnímu dozorovému orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak zabezpečujeme osobní údaje
Společnost Inter-Tyre bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte dojem, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte nás prosím na adrese info@inter-tyre.nl.